Sieci LAN i WiFi

Sieć teleinformatyczna w obiekcie jest jednym z ważniejszych elementów, ze względu na swoją podstawową rolę w przesyle informacji. Nie sprowadza się tylko do wykonania sieci administracyjnej komputerowej. Instalacja powinna uwzględniać od razu na etapie projektowania obiektu, także pozostałe systemy planowane w obiekcie. Wykonujemy wszystkie prace związane z instalacją i integracją sieci komputerowych LAN oraz WiFi. Realizujemy instalację okablowania i urządzeń sieciowych oraz dobór, dostawę i instalację urządzeń aktywnych.
Projektujemy również sieci rozległe jako sposób na połączenie w jeden logiczny organizm wielu sieci lokalnych. Użytkownicy, pracujący w dwóch różnych miejscach, mogą wymieniać błyskawicznie informacje, korzystać z zasobów innych sieci lokalnych. Już dla średnich organizacji, działających w środowisku rozproszonym geograficznie, korzystanie z sieci rozległej przynosi wymierne efekty ekonomiczne. W przypadku systemów, wykorzystujących protokoły, które mogą być efektywnie przekazywane poprzez połączenia sieci rozległej, oznacza to zazwyczaj redukcję ilości serwerów systemowych - a więc kosztów sprzętu, licencji, kosztów administracji, logistyki.

realizacja: Ideo | Powered by: CMS Edito