Nagłośnienie DSO

Instalacje nagłośnieniowe DSO służą do głosowego powiadomienia osób przebywających w budynku o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia. Zapewniają w sposób automatyczny (dzięki współpracy z systemem sygnalizacji pożaru SAP) lub manualny (podawanie komunikatów przez uprawnioną osobę kierującą akcją ratowniczą) sprawną, bezpieczną i skuteczna ewakuację osób przebywających w obiekcie. Najczęściej instalowanymi składnikami są: głośniki montowane w suficie lub głośniki w obudowie, stacja mikrofonowa, wzmacniacze, terminale mikrofonowe, zespół zasilania awaryjnego, komunikatory cyfrowe, moduły sprzęgu pożarowo-wejściowego.
Instalacje nagłośnienia punktów usługowych przeprowadzamy według projektu lub schematu z zachowaniem wszelkich standardów. Dla zapewnienia lepszej jakości dźwięku, często praktykujemy montaż głośników w specjalnie wykonanych obudowach lub matach akustycznych. Instalacja i montaż głośników sufitowych jest często najlepszą formą nagłośnienia dużych powierzchni. Projekty nagłośnienia realizujemy w oparciu o głośniki sufitowe, montowane w sufitach podwieszanych i kasetonach; głośniki wiszące; głośniki ścienne, montowane na ścianach; głośniki zewnętrzne, tzw. outdoor umożliwiające pracę na zewnątrz przy zmiennych warunkach atmosferycznych.

realizacja: Ideo | Powered by: CMS Edito