Siedziba Mc Comp S.A.

Biuro w Krakowie

Biuro w Łodzi

Infolinia

Mc Comp S.A.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000041061

Kapitał akcyjny: 2 016 037,98 zł.

NIP: 527 21 23 475

REGON: 013 011 367