Kariera

Dlaczego warto z nami pracować?

Staramy się kreować taką politykę personalną, która wspiera dążenia pracowników do rozwoju i samokształcenia z ukierunkowaniem na rozwój całej organizacji. Tworzymy kulturę organizacyjną opartą na lojalności, zaangażowaniu i współpracy wszystkich pracowników. Opieramy się na założeniu, że człowiek z natury jest zdolny, skłonny do rozwoju i zaangażowania, a partnerstwo i rozwój - a nie rywalizacja - są podstawowymi elementami metody zarządzania.  

Kim są nasi pracownicy?

Są autorami sukcesu naszej firmy. Są to ludzie ambitni, kreatywni i zaangażowani we własny rozwój oraz rozwój organizacji. Tworzą przyjazny, zgrany zespół, gdzie ceniona jest ich indywidualność i dostrzegany osobisty wkład.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie rekrutacyjne i chciałbyś ubiegać się o pracę prześlij aplikację.

Proces selekcji kandydatów składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy

Analizujemy wypełnione aplikacje. Szczególną uwagę zwracamy na zgodność kwalifikacji kandydata z wymaganiami określonymi w opisie stanowiska pracy. Jeżeli Twoja aplikacja będzie zgodna z naszymi wymaganiami, wtedy....

Etap drugi

zostaniesz zaproszony do naszego biura na spotkania z pracownikiem działu Rekrutacji oraz z przyszłym przełożonym. W zależności od stanowiska w proces selekcyjny może być również zaangażowany Dyrektor Pionu, w którym chcesz pracować. Podczas tych spotkań, z jednej strony Ty będziesz miał możliwość uzyskania informacji o firmie, kulturze naszej organizacji oraz stanowisku, na które aplikujesz; z drugiej strony my uzyskamy więcej informacji dotyczących Ciebie, Twojego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, osiągnięć, predyspozycji, motywacji i oczekiwań. Podstawowym narzędziem selekcyjnym jest rozmowa kwalifikacyjna. W zależności od specyfiki stanowiska, w procesie selekcji kandydatów stosowane mogą być różnego rodzaju testy badające predyspozycje kandydata.

Etap trzeci

W ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu selekcji zostaniesz powiadomiony o podjętej przez nas decyzji. Jeżeli będzie ona pozytywna, wówczas spotkamy się z Tobą, by przedyskutować warunki zatrudnienia i zaproponować Ci podpisanie umowy o pracę. 

realizacja: Ideo | Powered by: CMS Edito