TABs_2

McSPAL Win32 DBF system kasowo-zarządzający

System McSPAL Win32 DBF przeznaczony jest dla stacji o różnym zaawansowaniu technologicznym (z dystrybutorami starego/nowego typu,z monitoringiem /bez monitoringu zbiorników, z obsługą kart płatniczych online/ offline) posiadających różne zasady organizacji pracy: stacje z ograniczonym zaufaniem do kasjerów – ograniczone uprawnienia dla kasjerów, stacje z pełnym zaufaniem do kasjerów - kasjer (zmiana pracowników) rozlicza pracę stacji przy szerokim dostępie do informacji o zarejestrowanej sprzedaży.

 

 

Szybkość obsługi klienta przy stanowisku kasowym!

_____________


Niski koszt inwestycji!

Czy byłoby korzystne, gdyby w momencie pojawienia się klienta przy stanowisku kasowym był on szybciej obsługiwany?

 

Wprowadzając na rynek Prywatnych Stacji Paliw oprogramowanie McSPAL w wersji Win32 DBF usunął przede wszystkim bariery technologiczne, które dotyczyły wersji dedykowanych dla systemu operacyjnego DOS, takie jak problem z obsługą wieloprocesorowych maszyn, czy instalacja pod systemem Windows7. Nowa wersja zachowuje jednak to, co w McSPAL DOS było najlepsze, czyli szybkość i stabilność obsługi baz danych! Cecha ta oczywiście rzutuje na podstawowy parametr, charakteryzujący dobry system dla stacji paliw, tj. szybkość obsługi klienta przy stanowisku kasowym, jak i na koszt inwestycyjny związany z wymianą oprogramowania do obsługi stacji paliw. W przypadku baz SQL klient końcowy musi kupować bardzo szybkie i wydajne komputery, które potrafią obsłużyć bez sporych opóźnień potężne bazy danych, które powstają na stacjach paliw. Natomiast w przypadku baz DBF nie jest to konieczne!

 

Obsługa automatyki dystrybutorów. Czy byłoby przydatne, by kasjer widział nalewy poszczególnych dystrybutorów na ekranie komputera z którego prowadzi sprzedaż?

Równie ważną cechą systemu informatycznego dla stacji paliw jest współpraca z automatyką dystrybutorów. W systemie McSPAL Win32 DBF kasjer widzi nalewy na poszczególnych stanowiskach na ekranie komputera. Nawet najszybsza obsługa baz danych i prostota obsługi systemu nie wpłyną tak na szybkość obsługi, jak obsługa automatyki dystrybutorów, uzyskiwana najczęściej z poziomu oprogramowania za pośrednictwem sterowników (tylko niektórymi dystrybutorami można sterować bez pośrednictwa sterowników).

 

Obsługa transakcji gotówkowych w walucie Euro (€) Czy byłoby użyteczne, gdyby mogli Państwo umożliwić klientom swoich stacji zapłatę za transakcje w walucie Euro (€)?

Właściciele stacji paliw z pewnością spodziewają się zwiększonych obrotów na swoich stacjach w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie. Będzie to zapewne czas sprzyjający turystyce i rozwojowi biznesu obsługującego ten sektor gospodarki. Czas ten wiązać się będzie z koniecznością obsłużenia zwiększonej liczby klientów krajowych oraz przede wszystkim zagranicznych, których przyjazd skumuluje się w okresie trwania mistrzostw, czyli od 8 czerwca do 1 lipca.

Każdy właściciel stacji musi zadać sobie w związku z tym pytanie, czy jego stacja jest na to wydarzenie przygotowana? Co zrobić, by uniknąć ucieczki do konkurencji tej części klientów, którzy będą zmotoryzowani?

Trzeba umożliwić zagranicznym klientom zapłatę za transakcje w walucie obowiązującej w Strefie Euro, gdyż część z nich zapewne zapomniała już o konieczności wymiany zakupu waluty danego kraju przy przekraczaniu granicy Unii Europejskiej. A na to nie wszystkie systemy informatyczne zainstalowane w punktach sprzedaży paliw są przygotowane. Częściowo problem rozwiązują oczywiście terminale kart płatniczych, ale należy się spodziewać turystów chcących zapłacić za dokonane zakupy za pomocą gotówki w walucie Euro (€). Można sobie także wyobrazić konieczność obsłużenia transakcji, gdy turyście zabraknie polskiej waluty i resztę będzie chciał dopłacić w Euro. Takie mieszane transakcje musi potrafić obsłużyć system informatyczny zainstalowany na stacji. Inaczej, pomimo podjęcia się przez personel stacji obsłużenia takiej płatności np. z pomocą kalkulatora, czas obsługi klienta znacznie się wydłuży.
 
Karty flotowe międzynarodowe Czy zachodzi potrzeba, by na Państwa stacji pojawiła się możliwość obsłużenia transakcji rozliczanych za pomocą kart flotowych międzynarodowych?

Dodatkową funkcjonalnością oprogramowania pracującego na stacji paliw, która staje się obecnie konieczna, jest obsługa transakcji dokonywanych za pomocą kart flotowych międzynarodowych, jak UTA, czy DKV. Z kart tych korzystają przewoźnicy międzynarodowi, tzn. kierowcy TIR'ów i autobusów, jak również zagraniczni biznesmeni podróżujący samochodami służbowymi. UTA POLSKA Sp. z o.o. akceptuje tylko elektroniczne transakcje. Wobec czego oprogramowanie, które nie obsługuje kart UTA kwalifikuje się do wymiany w przypadku, gdy właściciel stacji podejmie decyzję o obsłudze tych kart.
Obsługa automatyki pomiarowej zbiorników Czy byłoby praktyczne, by w dowolnym momencie mogli Państwo sprawdzić stan paliwa w zbiornikach?

Do dnia 31 grudnia 2012 roku wszystkie stacje paliw płynnych powinny być wyposażone między innymi w urządzenia do pomiaru i monitorowania stanów magazynowanych produktów naftowych. Konieczność dostosowania stacji do w/w warunków technicznych dotyczy głównie samodzielnych punktów sprzedaży paliw. Brak spełnienia tych warunków spowoduje, że przy kolejnym badaniu przez Urząd Dozoru Technicznego nie uzyskają one decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji. Z powyższego powodu, podjęta w odpowiednim czasie decyzja o modernizacji stacji, będzie stanowić dla wielu managerów o przyszłości ich biznesu.

Właściciele stacji, którzy decydują się nie czekać do ostatniej chwili i już dzisiaj wyposażają stacje w urządzenia kontrolno-pomiarowe zbiorników, bardzo szybko dostrzegają plusy takiej inwestycji. Obsługa automatyki pomiarowej zbiorników z poziomu oprogramowania kasowo-zarządzającego umożliwia bowiem bardzo szybką weryfikację stanu paliw w zbiornikach, a tym samym takie procesy jak zamknięcie dnia i przekazanie stacji pomiędzy kolejnymi zmianami pracowników odbywają się nie w kilkadziesiąt, ale w kilka minut. Planowanie dostaw paliw staje się o wiele prostsze.
Prosty i pupularny interfejs użytkownika renomowanego oprogramowania McSPAL Czy byłoby atrakcyjne, gdyby przy przyjmowaniu nowego pracownika okazało się, że zna już on interfejs użytkownika i podstawową funkcjonalność systemu?

System kasowo-zarządający McSPAL poznało w ciągu kilkunastu lat jego istnienia tysiące użytkowników, począwszy od kasjerów, poprzez kierowników, do zarządców stacji paliw i koncernów paliwowych. Powoduje to, że pracownicy, którzy już pracowali na tym systemie, łatwo odnajdą się w wersji aktualnej i nie będą potrzebować dodatkowego szkolenia, gdyż McSPAL Win32 DBF będąc kontynuacją rozwoju bardzo popularnego oprogramowania kasowo-zarządzającego dla stacji paliw McSPAL zachowuje prosty i lubiany przez obsługę stacji interfejs użytkownika.
 
realizacja: Ideo | Powered by: CMS Edito