Serwis oprogramowania

Stabilność i niezawodność to cechy dobrego środowiska informatycznego. Zastosowane w obiekcie oprogramowanie wymaga bieżącej konserwacji, a także okresowych czynności serwisowych. Jako producent i integrator rozwiązań informatycznych doskonale znamy wszystkie aspekty funkcjonowania systemów informatycznych. Wiemy, że o sprawnym działaniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie decydują w głównej mierze kwestie techniczne, jak również otoczenie organizacyjne, w którym odbywa się bieżąca eksploatacja oprogramowania. Potrafimy identyfikować źródła problemów i je eliminować.

Opieka i serwis oprogramowania

Oferta serwisu oprogramowania jest efektem wieloletnich doświadczeń. Daje użytkownikom szereg przywilejów, gwarantując przede wszystkim gotowość świadczenia usług serwisowych według priorytetów zgodnych z wybraną kategorią umowy. W ramach obsługi serwisowej zabezpieczana jest przede wszystkim bezawaryjność zasobów informatycznych. Ogólnopolski, 24-godzinny, działający 7 dni w tygodniu serwis przejmuje w całości lub w wybranych częściach opiekę nad strukturą teleinformatyczną obiektu. Taka formuła współpracy daje możliwość skoncentrowania się na podstawowej działalności obiektu, bez potrzeby angażowania się w kwestie informatyczne – utrzymanie jak i rozwój struktury. Zapewnia w efekcie większe bezpieczeństwo eksploatacji systemu. Jednocześnie gwarantuje dostarczanie nowych wersji oprogramownia, umożliwia także zamówienie okresowych wizyt lub wykupienie dodatkowych pakietów ściśle określonych usług, w tym także zamiany uszkodzonego sprzętu komputerowego na sprawny, na czas naprawy.
 

Zdalne świadczenie usług serwisowych

Jako podstawę świadczenia usług serwisowych przyjęliśmy opcję zdalnego świadczenia usług przez naszych specjalistów. Rozwiązanie to polega na połączeniu komputera naszego Specjalisty ze środowiskiem w obiekcie za pośrednictwem internetu oraz specjalnej aplikacji. Komunikacja między osobami przebiega drogą telefoniczną.

 

Wybrane korzyści korzystania z usług zdalnych:

  • Oszczędność finansowa: obiekt nie ponosi kosztów dojazdu naszych Pracowników.
  • Oszczędność czasu: charakter komunikacji zdalnej powoduje, iż obie strony koncentrują się ściśle na wykonywaniu konkretnego zadania czy rozwiązywaniu określonego problemu.
  • Większa dostępność usługi: dzięki zdalnemu połączeniu wizyta naszego specjalisty nie musi być umawiana z dużym wyprzedzeniem, nie tracąc czasu na dojazd nasz pracownik może więcej czasu poświęcić na pomoc.
  • Elastyczność usługi: zdalny sposób świadczenia usług jest bardziej elastyczny, umożliwia podział zadań adekwatnie do dostępności czasowej. 
realizacja: Ideo | Powered by: CMS Edito