Aktualności

Oprogramowanie dla stacji paliw gotowe na JPK 2016!

 

Czym jest JPK?

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T), czyli przekazywania organom podatkowym elektronicznej informacji o operacjach gospodarczych w postaci zbioru danych posiadającego ustandaryzowany układ i format (schemat XML), wymogło modyfikacje pod tym katem zarówno systemów finansowo-księgowych, gospodarki magazynowej oraz sprzedażowych.
Od 1 lipca 2016 roku comiesięczne przekazywanie organom podatkowym elektronicznej informacji JPK jest obligatoryjne dla dużych podmiotów. Analogiczny obowiązek dla małych i średnich podmiotów wchodzi od 1 stycznia 2017 roku. To zaledwie kilka miesięcy!

Ministerstwo Finansów doprecyzowało, iż: „Co do zasady, struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów już rozliczonych. Możliwe będzie również żądanie dostarczenia danych dotyczących dowodów (faktur), co do których zaistniał już obowiązek ich wystawienia” (źródło tutaj).

To właśnie sprawozdawczość na żądanie sprawia, że funkcjonalność taka staje się wymagana dla wszystkich źródłowych systemów sprzedażowych.

McSPAL 7 gotowy na JPK 2016!

Z uwagi na to, że również małe i średnie podmioty mogą (nie muszą, ale już od 1 lipca 2016r.) przekazywać informacje do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w formie elektronicznej, informujemy, że nasz najnowszy produkt, system kasowo-zarządzający dla stacji paliw McSPAL 7 w swojej standardowej funkcjonalności oferuje możliwość generowania danych na potrzeby JPK w zakresie wymaganym dla systemów sprzedaży.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów „Żądane dane na potrzeby JPK mogą pochodzić z aplikacji źródłowych, jak i mogą być generowane z Hurtowni Danych”. Dlatego też właścicielom sieci stacji paliw oferujemy możliwość generowania JPK nie tylko z aplikacji źródłowej, ale także poprzez pełniący rolę Hurtowni Danych system centralny WiiO.

Zachęcamy Wszystkich Państwa do wymiany oprogramowania już teraz i nie odkładanie przygotowania się do obsługi JPK, do przysłowiowej „ostatniej chwili”.
 

01-07-2016
  |  Powrót do listy
realizacja: Ideo | Powered by: CMS Edito