NASZE DOŚWIADCZENIE

Ponad 20 lat
na rynku
Ponad 2500
stacji paliw
Ponad 300
hoteli i restauracji
Ponad 50 obiektów
sportowo-rekreacyjnych

Pracujemy w branży automatycznych rozwiązań dla biznesu już blisko ćwierć wieku.

Od lat ściśle współpracujemy z menedżerami, dyrektorami i kierownikami różnych szczebli, którzy zarządzają obiektami w branżach:
paliwowej,
hotelarskiej,
gastronomicznej,
rekreacyjnej.

Dzięki wspólnej pracy z takimi osobami jak Ty,
tworzymy, wdrażamy i serwisujemy specjalistyczne oprogramowanie
spełniające konkretne potrzeby Klienta -
- oprogramowanie, które ułatwia pracę czyniąc ją bardziej zautomatyzowaną i efektywniejszą.

od pomysłu ... po wdrożenie ... i opiekę serwisową

DOTACJE NA INNOWACJE

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020