Faktura Walutowa

/
/
Faktura Walutowa

Zysk i wygoda dla obu stron!

  • Zachowanie zgodności kwot rozliczeń z wcześniejszymi rezerwacjami i umowami
  • Zapewnienie stabilności cen dla zagranicznych gości i kontrahentów
  • Zagwarantowanie oczekiwanej możliwości regulacji należności w walucie obcej
  • Eliminacja konieczności dokonywania przeliczeń walut przy wydawaniu reszty
  • Redukcja strat finansowych w wyniku różnic kursowych dla którejkolwiek ze stron
  • Zachowanie pełnej poprawności rozliczeń od strony księgowej

Faktura Walutowa

Faktura walutowa to dokument księgowy podobny do standardowej faktury VAT, gdzie kwota sprzedaży towaru lub usługi określona jest w walucie obcej.

 

Jest to opcja wychodząca naprzeciw stałemu wzrostowi liczby zagranicznych gości biznesowych i kontrahentów, dla których kluczowa jest stabilność cen w odniesieniu do wcześniejszych umów czy rezerwacji. Kompleksowe rozwiązanie, jakim jest Moduł Faktury Walutowej do ProHOTT, pozwala na prowadzenie rozliczeń w walutach obcych równolegle do tych w złotych polskich. Uwzględnia zarządzenie cenami w walutach, mechanizm kontroli kursów, aż po finalne generowanie dokumentu sprzedaży.