ProGASS

 • Ewidencja przyjęć i wydań
 • Kartoteki kontrahentów, towarów, pracowników z możliwością przyjęć, wydań i przesunięć
 • Możliwość dodawania i definiowania nowych magazynów, powiązania z uprawnieniami dostępu do ich funkcji
 • Stany minimalne i automat generowania zamówień według tych stanów
 • Definiowanie kompletów, receptur i rozchodowania według definicji
 • Możliwość wykonania analizy wydań według użytkowników systemu
 • Zamienniki i ich definicje
 • Mechanizm kontroli receptur według kosztu rzeczywistego
 • Funkcja określania i kontroli terminów przydatności artykułów
 • Informacja o miejscach składowania w kartotece artykułu
 • Kontrola ostatniej ceny zakupu –sygnalizacja zmiany ceny w stosunku do ostatniej dostawy
 • Analiza kosztu nabycia według dostawców i czasu
 • Blokada obrotu artykułem
 • Powiązanie definicji usług z obiektu z używanymi do nich artykułami i analiza zużycia rzeczywistego
 • Rejestrowanie:
  • przychodów i rozchodów
  • różnic inwentaryzacyjnych
  • kosztów sprzedaży
  • receptur i ich kontrola merytoryczna
  • strat
 • Określanie ceny sprzedaży na podstawie przewidywanego kosztu własnego
 • Ewidencja artykułów żywnościowych i nieżywnościowych
 • Podgląd każdej transakcji
 • Ewidencja kosztów reprezentacji
 • Ewidencja półproduktów
 • Określenie stanów magazynowych minimalnych i optymalnych
 • Zdjęcie ze stanu magazynowego na podstawie norm
 • Rejestrowanie zużycia faktycznego i zakładanego
 • Wykonywanie inwentaryzacji na dowolny okres rozliczeniowy dla wszystkich artykułów, grupy towarów, zakresu artykułów, magazynu
 • Prowadzanie dokumentów w nowym okresie w trakcie rozliczania poprzedniego
 • Łatwe wyłączanie artykułów ze stanu magazynowego
 • Kalkulacja receptur i kosztów
 • Zapewnia pełną analizę poniesionych kosztów związanych ze sprzedażą gastronomiczną
 • Wspomaga zarządzanie zakupami i kontroluje stany magazynowe
 • Umożliwia prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • Współpracuje z programem hotelowym, restauracyjnym oraz finansowo-księgowym
 • Zapewnia bezpieczeństwo oraz wysoką poufność danych

ProGASS

Program Magazynowy ProGASS to narzędzie przeznaczone do kontroli kosztów produkcji gastronomicznej.

 

Znajduje zastosowanie w hotelach, restauracjach, kawiarniach, pubach, klubach czy dyskotekach.

Jakie korzyści zapewnia?

 • Prowadzenie magazynów żywnościowych, kontroli stanów magazynowych oraz planowania zakupu towarów
 • Kalkulowanie cen sprzedaży pozycji menu, analiza kosztów przygotowania potraw w oparciu o dane z receptur; bieżące śledzenie ilość i wartość zużywanych artykułów
 • Szczegółowa kontrola kosztów własnych produkcji gastronomicznej dzięki bogatemu systemowi raportów i statystyk
 • Dodatkowe ułatwienie – automatyczne rozliczanie sprzedaży dziennej na podstawie danych z kas rejestrujących sprzedaż gastronomiczną
 • Program posiada rozwiązania wieloobiektowe przeznaczone dla sieci barów, restauracji, pubów, itp.