SAH

 • Elektronicznie sterowany dostęp do pomieszczeń i skuteczny obieg informacji o zdarzeniach (np. wejściach / wyjściach do oraz z pomieszczeń́ przez zameldowanych gości czy o próbach siłowego otwarcia drzwi)
 • Przekazywanie informacji o rozmaitych włączonych komunikatach (np. najczęściej stosowane: „nie przeszkadzać” czy „posprzątać”)
 • Rejestracja czasu obecności serwisu w pomieszczeniu
 • Skuteczne oszczędzanie energii przez zbiorczy wyłącznik prądu dzięki wykorzystaniu karty zbliżeniowej wkładanej do kieszeni; wyjęcie karty z kieszeni powoduje odcięcie zasilania i oświetlenia nawet w sytuacji,
  w której użytkownik nie wyłączył odbiornika
 • Automatyczne załączanie oświetlenia powitalnego, obsługa scen świetlnych w pomieszczeniu
 • Ustalanie temperatury w oparciu o status pomieszczenia „check-in”/„check-out” w zdefiniowanych temperaturach minimalnych i maksymalnych, z możliwością̨ czasowych zmian wprowadzonych przez gości
 • Całość wzbogacona o czujnik okienny, który wyłącza ogrzewanie lub chłodzenie w przypadku otwarcia okna
 • Możliwość używania na całym świecie dzięki komunikacji znakowej

SAH

System automatyki hotelowej SAH to doskonałe centrum automatyzacji
obiektów noclegowych
.

 

W większości jest wykorzystywany
w hotelach. Ma zastosowanie również dla innych dużych obiektów (np. szpitale, ośrodki sportowo-rekreacyjne) i dla wszystkich typów pomieszczeń w obiektach komercyjnych (pokoi gości, biur, pokoi technicznych, przejść między budynkami i strefami obiektu).

Jakie korzyści zapewnia?

 • Umożliwia wygodną obsługę funkcji dostępnych w pomieszczeniu
 • Zapewnia skuteczny obieg informacji o zdarzeniach, m.in. siłowego otwarcia drzwi
 • Przekazuje informacje o obecności obsługi w pomieszczeniu np. czasie sprzątania pokoju