McSPAL 7 – prezentacja

Kliknij dwukrotnie na wybrany film, aby włączyć tryb pełnoekranowy.

Budowa Ekranu Sprzedaży

Opis ikony dystrybutora

Funkcje sterowania dystrybutorami cd.

Sterowanie zawartości koszyka towarów

Panel funkcji kasjerskich

Pasek statusu, alarmów i ostrzeżeń

Funkcje sterowania dystrybutorami

Dodawanie pozycji do koszyka

Lista kontrahentów