Ogłoszenie 8 marca 2021 r.

Zarząd spółki pod firmą Mc Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 o zm. ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj.: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10-15. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Ponadto poniżej zamieszczamy treść pierwszego ogłoszenia, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 8 marca 2021 r.

Niniejsze ogłoszenie jest 2 z 5.

Scroll to top

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close