Polityka Zarządzania

Nadrzędnym celem działalności firmy Mc Comp S.A. jest projektowanie, produkcja, wdrożenie i serwis oprogramowania informatycznego dla branż Petro, HoReCa oraz Rekreacja.

 

Naszym Klientom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług, bazującą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy, popartej wykształceniem kierunkowym i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu.

 

Aby oferowane usługi w maksymalnym stopniu spełniały te wymagania, realizujemy swoją politykę poprzez:

  • nastawienie na rozwiązywanie problemów naszych klientów,
  • ciągłe doskonalenie i rozwój wszystkich aspektów działalności,
  • utrzymywanie, skuteczne działanie oraz doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z normą ISO/IEC 27001,
  • dbanie o poufność, integralności i dostępność informacji oraz wprowadzanie zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem informacji,
  • spełnianie wymagań prawnych i innych.

Cel niniejszej polityki realizujemy:

  • formułując mierzalne cele w równych odstępach czasu, i poddając je systematycznemu monitoringowi z wykorzystaniem opracowanych wskaźników,
  • dążąc do optymalizacji zdefiniowanych procesów poprzez ciągły rozwój,
  • przeprowadzając audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania,
  • monitorując swoje zabezpieczenia związane z bezpieczeństwem informacji,
  • wspierając swoich pracowników w działaniach zgodnych z Systemem Zarządzania.

Zarząd Mc Comp S.A. deklaruje, iż wszyscy pracownicy znają treść polity i, a tym samym identyfikują się z celami Spółki i respektują założenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.