Polityka zarządzania

Nadrzędnym celem działalności firmy MC COMP spółka akcyjna jest
projektowanie, produkcja, wdrożenie i serwis oprogramowania informatycznego dla branż Petro, HoReCa oraz Rekreacja.

Naszym Klientom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy popartej na kierunkowym wykształceniem i doświadczeniu zatrudnionego u nas personelu.

Aby oferowane usługi w maksymalnym stopniu spełniały nasze wymagania realizujemy swoją politykę poprzez:

  • nastawienie na rozwiązywanie problemów naszych klientów,

  • ciągłe doskonalenie i rozwój wszystkich aspektów działalności,

  • utrzymywanie, skuteczne działanie oraz doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z normą ISO/IEC 27001,

  • dbanie o poufność, integralności i dostępność informacji oraz wprowadzanie zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem informacji,

  • spełnianie wymagań prawnych i innych.

Cel realizacji niniejszej polityki realizujemy poprzez:

  • formułuje w równych odstępach czasu, mierzalne cele, poddając je systematycznemu monitoringowi z wykorzystaniem opracowanych wskaźników,

  • dąży do optymalizacji zdefiniowanych procesów poprzez ciągły rozwój,

  • przeprowadza audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania,

  • monitoruje swoje zabezpieczenia związane z bezpieczeństwem informacji,

  • wspiera swoich pracowników w działaniach zgodnych z Systemem Zarządzania.

Zarząd MC COMP spółka akcyjna deklarują, iż wszyscy pracownicy znają treść polityki, a tym samym identyfikują się z celami Spółki i respektują założenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.