ProGASS


ProGASS
Jest nowoczesnym narzędziem przeznaczonym do kontroli kosztów produkcji gastronomicznej.

Znajduje zastosowanie w hotelach, restauracjach, kawiarniach, pubach, klubach, dyskotekach a także w sieciach (rozwiązanie wieloobiektowe).

Kluczowe cechy oprogramowania :
• prowadzenie magazynów żywnościowych,
• kontrola stanów magazynowych
• planowanie zakupów towarów
• zarządzanie cenami sprzedaży pozycji menu
• analiza kosztów przygotowania potraw w oparciu o dane z receptur
• śledzenie na bieżąco ilości i średniej wartości zużywanych artykułów.

Bogaty system raportów i statystyk pozwala m . in . na szczegółową kontrolę kosztów własnych produkcji gastronomicznej.

Dużym ułatwieniem jest możliwość automatycznego rozliczenia sprzedaży dziennej na podstawie danych z kas rejestrujących sprzedaż gastronomiczną.

 


ProGASS
rozlicza i zarządza gastronomią, zapewniając :

• rejestrowanie przychodów, rozchodów i dostaw
• rejestrowanie różnic inwentaryzacyjnych, strat
• rejestrowanie kosztów sprzedaży
• rejestrowanie receptur
• rejestrowanie zużycia faktycznego i zakładanego
• określanie ceny sprzedaży na podstawie przewidywanego kosztu własnego
• ewidencje artykułów żywnościowych i nie żywnościowych
• podgląd każdej transakcji
• ewidencje kosztów reprezentacji
• ewidencje półproduktów
• określenie stanów magazynowych minimalnych i optymalnych
• zdjęcie ze stanu magazynowego na podstawie norm
• prowadzenie inwentaryzacji na dowolny dzień dla wszystkich artykułów, grupy towarów, magazynu
• wprowadzanie dokumentów w nowym okresie w trakcie rozliczania poprzedniego
• łatwe wyłączanie artykułów ze stanu magazynowego
• planowanie i rozliczanie imprez