Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041061, posiadającej NIP 5272123475, REGON 013011367 (dalej jako: “Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 września 2021 roku, na godz. 9.00, w Krakowie (30-102), w budynku przy ul. Morawskiego 5 (I piętro). Poniżej zostało zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 września 2021 roku, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Scroll to top

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close